top of page

O SPOLEČNOSTI

Společnost Hořovická energetická vznikla v roce 1999 a pod původním názvem Hořovická teplárenská s.r.o. jako převážně soukromá společnost zajišťovala modernizaci a přechod původních městských uhelných kotelen na plyn a jejich následný provoz. 

V roce 2018 ve společnosti získal majoritní 80% podíl město a firma se tak stává v podstatě městskou společností. 

V roce 2022 získala 20% ve společnosti společnost Tolar Investments s.r.o. ze skupiny Tolar. S jejím příchodem a zároveň jako reakce na krizi v energetice přichází také rozšíření činnosti Hořovické teplárenské také a budování koncepce tzv. komunální energetiky.

shutterstock_1569815512_edited.jpg

POMÁHÁME MĚSTŮM ŘEŠIT JEJICH POTŘEBY V ENERGETICE.

Hlavním cílem společnosti je služba veřejnosti, městu Hořovice, jakož i dalším městům, v oblasti výroby a dodávek energií, komunální energetiky a energetického poradenství.

Provoz našich zařízení zajišťujeme tak, aby byl splněn požadavek maximální spokojenosti odběratelů, minimálních provozních nákladů a citlivého dopadu na životní prostředí.

Snímek obrazovky 2022-11-06 v 8.28_edited.jpg

NAPLŇUJEME VIZI KOMUNITNÍ ENERGETIKY

Od roku 2022 naše společnost intenzivně naplňuje koncepci komunitní energetiky, která spočívá v zužitkování lokalních zdrojů energie, jako je biomasa či sluneční světlo, a sdílení vyrobené energie v podobě elektřiny a tepla se zákazníky.

 

Zásadní výhodou této moderní koncepce je zvýšení nezávislosti na externích dodávkách energií a paliv a především zajištění nižších cen elektřiny a tepla.

bottom of page