top of page

PŘEHLED CEN TEPLA

Snímek obrazovky 2022-10-16 v 8.51.10.png

Energetické poradenství pro města a obce

Energetické poradenství pro města, obce a regiony zahrnuje široké spektrum poradenských služeb v oblasti energetického managementu, komunální energetiky a regionálního energetického plánování. 

HLAVNÍ OBLASTI PORADENSTVÍ

Tepelné hospodářství

Analýza efektivnosti stávajícího tepelného hospodářstv, identifikace rizik. Návrh investičních a provozních opatření. Plná podpora při realizaci opatření.

​Úsporná opatření

Identifikace administrativních a technických opatření ke snížení nákladů na energie.

Komunitní energetika

Identifikace možností komunitní energetiky. Návrh koncepce komunální energetiky. Plná podpora při realizaci opatření.

Legislativa 

Komplexní poradenství (elektro, teplo, plyn) ve vztahu k legislativním povinnostem kladených na města a obce stávající i chystanou legislativou.

Obnovitelné zdroje a FVE

Zjištění možnosti umístění FVE na objekty a pozemky města. Technický návrh, výpočet předpokládané bilance a ekonomické návratnosti. Kompletní podpora při realizaci projektu. 

Dotace

Analýza možností využití investičních a provozních dotací pro projekty v oblasti projektů v energetice s ohledem na specifika města či obce.

bottom of page